Robert Long

Jij wou mij totaal

Alle liedteksten

In de afgelopen vijftien jaar heeft Robert Long honderden teksten voor theaterprogramma’s en grammofoonplaten geschreven. Soms waren ze controversieel en opschudding verwekkend. Vaak ook humoristisch, ontroerend of opwindend. Altijd echter blijkt Robert Long een vakman die hecht doortimmerde teksten schrijft en aansprekende melodieën componeert. Een aantal van zijn liedjes is klassiek geworden en er zijn er maar weinig die na verloop van tijd aan kracht hebben ingeboet.

Dit boek bevat alle op de grammofoonplaat verschenen liedteksten en bijna alle liedjes uit de theaterprogramma’s. Paul Lemmens (pseudoniem van Cees van der Pluijm) schreef een verhelderende inleiding bij het werk en vervaardigde een informatieve biografie. Door de toevoeging van een uitgebreid register, nuttige toelichtingen, een overzicht van alle theaterprogramma’s en een complete discografie is dit boek niet alleen een waardevolle bundel liedteksten, maar tevens een bijdrage aan de geschiedschrijving van het Nederlandse cabaret.

Verschenen in 1987

Robert Long en Cees van der Pluijm

Hete klippen

Een scabreuze schelmenroman

Hete klippen is het verhaal van de jonge Bernard Woltman die, op zoek naar zichzelf en een toekomst als schrijver, in de wonderlijkste avonturen verzeild raakt.

Deze roman is een zeden- en een ideeënroman, nu eens pornografisch, dan weer geraffineerd letterkundig. Maar bovenal is het een spannende opwindende en ontroerende roman, waarin erotiek, misdaad, levensangsten en levenslust hand in hand gaan met satire, esthetiek, parodie en humoristische virtuositeit. Hete klippen zal geen enkele lezer onberoerd laten.

Robert Long en Cees van der Pluijm schreven ieder om de beurt een aantal hoofdstukken. Daarbij streefden zij er steeds naar de ander met een uitzichtloze situatie op te schepen. Deze zogenaamde cliff-hangers (een term uit de feuilletonliteratuur), waarbij het lijkt of het verhaal noodlottig in één bepaalde richting gestuwd wordt, leidt telkens tot nieuwe verrassingen en creatieve ontsnappingen. De oplettende lezer wordt deelgenoot van deze collegiale wedijver. Hete klippen is een echte schelmenroman.

Verschenen in 1991

Dit boek is nog verkrijgbaar via www.vanderpluijm.demon.nlRobert Long en Cees van der Pluijm

Beste Robert, Waarde Cees

Brieven over leven, dood, liefde, seks, werk en collega's


Robert Long en Cees van der Pluijm kennen elkaar al meer dan vijftien jaar en hebben al op diverse manieren samengewerkt als ze besluiten een briefwisseling te gaan voeren met het oog op publicatie. Ze schrijven in het begin vooral luchtig - over de dingen van hun dagelijks leven: over schrijven en optreden over liefde, vriendschap en seks. over ouder worden en de dood. Maar gaandeweg komen ze erachter dat ze elkaar helemaal niet zo goed kenden als ze aanvankelijk dachten.
De lezer wordt meegevoerd in het schrijfavontuur van twee vrienden die oprecht verwonderd raken over elkaar en daarbij steeds openhartiger worden. Beste Robert, Waarde Cees is daardoor meer dan een correspondentieroman. Het is een geestig en soms ontroerend portret van twee mensen die niet alleen zichzelf en elkaar ontdekken, maar ook een scherp tijdsbeeld neerzetten in een afwisselend literaire en cabareteske vorm.

Verschenen in 1998.

Dit boek is nog verkrijgbaar via www.robertlong.nl en www.vanderpluijm.demon.nl